Marknadsföring

Marknadsföring är konsten att väcka ett behov den potentiella kunden inte visste att vederbörande hade och att därefter stilla behovet. Säljaren är varje företags viktigaste person utan vilka inga affärer skulle äga rum. Marknadsföringen är metoden och till marknadsföringens hjälp finns olika former av verktyg och dessa förändras eftersom tiderna utvecklas. Digital marknadsföring är det senaste tillskottet i arsenalen av verktyg. Ligger man i topp på sökmotorerna är mycket vunnet. TV-reklam och tidningsannonser får stryka på foten för den nya tidens metoder. Media-och kommunikationsvetenskap är en populär utbildning inom marknadsföring.

Marknadsföring i radio

Märkligt nog har radioreklamen vunnit tillbaka en hel del marknadsandelar när det gäller popularitet. Det var tydligt först på den finska marknaden där radioreklamen ökat de senaste åren och nu har trenden spridit sig vidare till Sverige. Man får anta att det samverkar med webbsidorna online. Radioreklam är ett snabbt sätt att nå ut till nya potentiella kunder som söker sig till webbsidan efter att ha hört webbadressen i radioreklamen.

Det är förhållandevis billigt att marknadsföra sig via radio. För att räkna ut om det skulle vara en lönsam marknadsföringsmetod kan man använda sig av värsta-fall-scenarion där man räknar på hur många kunder man behöver nå upp till för att gå med vinst med sin reklam. Denna form av beräkning kallas ROI och är en term som används inom marknadsföringen oavsett kanal. Begreppet betyder Return On Investment och är en lönsamhetskalkyl.

Slå på stora trumman

Syns man inte så finns man inte är ett känt begrepp. Det syftar till vikten av att slå på stora trumman och marknadsföra sig själv och sin produkt. Hur man sköter sin marknadsföring är av största vikt. Man beräknar att telefonförsäljningen är på väg ut och kommer att ersättas av andra metoder. Det skulle i såna fall vara en mycket positiv utveckling då telefonförsäljning snarare kan skapa irritation än väcka intresse.

Man har skapat en hel del lagar kring just marknadsföring, lagar som syftar till att uppnå god marknadsföringssed. Inom detta område begår telefonförsäljare ständiga klavertramp. Detta kan man se på Konsumentverkets anmälningar och de ärenden angående oetisk marknadsföring som de årligen bedriver. Företagare har således allt att vinna som på att använda sig av en tilltalande marknadsföring redan från början. Säljare som är beredda att gå över lik för att genomdriva en affär kvalificerar inte under avdelningen för god marknadsföringssed.

Effektiv och god marknadsföring

För att attrahera nya kunder är det viktigt att man håller god marknadsföringssed. Att ha en webbsida är en självklarhet idag och att jobba med den så att man når ut till nya besökare är av högsta vikt. Radioreklam kan vara ett snabbt sätt att få nya besökare till webbsidan. Den typen av marknadsföring är effektiv endast under förutsättning att det syftar till att marknadsföra webbsidan. Glömmer man webbadressen i radioinslaget så missar man poängen med radioreklamen. Annars är topplacering på sökmotorerna ett hett tips för lyckade affärer.