Bra webbdesign

Hur ett företag väljer att göra sin hemsida kommer att påverka vad kunderna tycker om företaget, hur mycket som företaget kommer att få sälja eller leverera och även synen på företagets varumärke. Därför är det viktigt att satsa på en bra design av ert företags hemsida. Vad är då bra design? Hur får ni kunderna att stanna på er hemsida när de väl har hittat den? Hur ska ni göra för att kunderna ska förstå och tilltalas av ert budskap?

Tänk på det här när ni planerar webbplatsen

En viktigt sak är att ha en ren sida. Skala bort all onödig information som stör eller distraherar. Du kan ha djupare information på din hemsida men lägg den i undermenyer. Det är viktig att första sidan som kunden kommer till är tydlig. Ha gärna informationen centrerad på sidan. Det gör sidan mer lättläst för dina kunder. Det är också bra att hellre ha mer information än en sida där besökaren måste scrolla för att hitta allt. Ibland kan en art director anlitas för bästa resultat.

Försök också att hålla sidan ren när det gäller menyer och undermenyer. För många val kommer göra det svårare för besökaren att hitta och de kommer att tröttna och lämna sidan för att göra en ny sökning. Tänk dig också att er sida ska ha som osynliga linjer och innan för dessa linjer ska information och bilder finnas. Att det är en tydlig struktur i bakgrunden som gör att sidan upplevs som ren och välgjord.

Fler tips för bra webbdesign

Det kan vara kul att göra effekter men tänk på att dessa kan störa istället för att hjälpa besökaren på din hemsida. Det är bättre att satsa på en minimalistisk stil där ni inte har för många effekter som distraherar. Gör även er hemsida levande genom att använda bilder och filmer. Kombinera informationen på er hemsida med bilder som lyfter fram ert budskap. Varva bilderna tillsammans med texten så kommer sidan bli mer lättläst och besökarna kommer lättare att förstå ert budskap.

Glöm inte att analysera vilka som är er målgrupp och vilka besökare det är ni vill ha till er sida. Det är till exempel stor skillnad på när en kommun ska göra en hemsida jämfört med ett hotell. Valet av bilder, vilken stämning man vill ge besökaren och vilken information som man vill förmedla till sina besökare är helt olika för dessa två. Fundera över på vilket sätt ni vill att ert företag ska uppfattas och planera er design efter detta.

Så lyckas ni med webbdesign

Som ni märker är det mycket att tänka på när ni ska göra en hemsida. Det kan vara bra att sitta ner tillsammans med en professionell webbdesigner och gå igenom vad det är ni vill uppnå med er sida, vilka personer det är sidan riktar sig till och hur ni vill att ert företag ska uppfattas. På sätt kan ni få bra tips och stöd under planeringen av er hemsida och få en större chans att lyckas.