Bli copywriter

Att vara copywriter innebär att man arbetat med att formulera budskap och utveckla idéer i reklamens värld. I regel handlar det om att man hjälper sina kunder att sälja varor eller tjänster via kampanjer i olika medier. Det finns en stor efterfrågan på kreativa personer som har de rätta egenskaperna för detta och i den här texten kommer vi att skriva om vilka egenskaper man behöver för att bli en duktig copywriter och hur man sedan kan gå tillväga för att komma in i yrket.

Vad krävs av en copywriter?

Att kunna skriva bra är grundläggande för en copywriter eftersom de budskap man får i uppdrag att förmedla levereras i form av skriven text eller tal baserat på ett manus. Känsla för målgruppen ligger till grund för hur man formulerar sig, jämfört med många andra texter är det mer okej för en copywriter att använda slang och talspråk. Ofta vill man helt enkelt att reklambudskapet ska låta så som folk pratar normalt.

Att arbeta med reklam handlar om kommunikation i flera led. Att kunna förstå kundens behov, även när kunden inte själv gör det, är en bra egenskap. I stora arbetslag kan det finnas en projektledare med det huvudsakliga ansvaret för kundkontakt men ofta föds idéer och lösningar på problem under workshops där man deltar aktivt som copywriter tillsammans med bland annat kunden. Det gäller att vara flexibel och jobba i flera olika format. I ett projekt kanske en seriestrip är det perfekta formatet, i ett annat en text som ser ut som en nyhetsnotis. En copy arbetar ofta tillsammans med en art director för att få bästa resultat.

Hur tar man sig in i yrket?

Det finns flera utbildningsvägar som kan leda till jobb som copywriter. Både på gymnasienivå, på universitet och i regi av en privat aktör. Berghs School of Communication i Stockholm är en av de skolor i landet som har högst anseende. Utbildning är dock inte allt utan man bedöms i första hand utifrån vad man tidigare presterat i form av texter i olika sammanhang. Att sätta ihop en bra portfolio är en av nycklarna till att få jobb i branschen.

Det finns flera reklambyråer med fast anställda copywriters men det är också vanligt att man som verksam i yrket har en egen firma. Många har både en anställning och en egen firma för projekt som faller utanför det man sysslar med till vardags. Det är också relativt vanligt att man som copywriter arbetar i team med en art director och att man då är två personer som tillsammans har den kompetens som krävs för många olika uppdrag.

Kreativ förmåga, lyhördhet och en bra utbildning

Med en utbildning i ryggen är man förberedd på många av de situationer som kan uppkomma i yrkeslivet. Det är dock fullt möjligt att bli en bra copywriter genom att helt enkelt odla sin kreativa förmåga och genom att öva på att skriva koncisa och säljande texter med känsla för målgruppen. En copywriter behöver kunna mycket om dem hen skriver för och om samt klara att arbeta under press och i gott samarbete med andra som ingår i samma team.