Bli art director

Att utmärka sig på dagens marknad är tufft. Konkurrensen är hög och vikten av bra marknadsföring blir bara större och större. Det finns många olika sätt på vilka man kan marknadsföra sig, det vill säga nå ut till sin målgrupp genom olika marknadskanaler. Ett vanligt sätt att nå sina potentiella kunder är genom reklam och att man då anlitar en reklambyrå. Den som styr de kreativa delarna och den visuella processen kallas art director och är idag ett väldigt populärt yrke.

Jobba som art director på reklambyrå

Det finns många befattningar inom reklambranschen och en vanlig post är art director. På svenska kallas det här yrket reklamformgivare och innebär att den här personen har det yttersta ansvaret för hela produktionen, alltså allt från idé till färdig produktion. I och med att marknaden har blivit mer global i den benämningen att internet möjliggjort en helt ny dimension av marknadskanaler, så följer det att kommunikationen mellan sändare och mottagare måste bli mer kreativ och direkt. En art director arbetar ofta med en copywriter.

Bra ingångslön och möjligheter till utveckling är något som lockar ungdomar i dagens samhälle och därför är ett jobb inom reklambranschen väldigt attraktivt. Är man duktig på det man gör så finns det stora och goda möjligheter att göra karriär som art director. Utbildningen för att bli art director kan variera från 1 år upp till 3 år beroende på vad man har för bakgrund sedan innan. Jobb finns överallt både på fysiska arbetsplatser och på distans.

Känsla för form, färg och språk

Som tidigare nämnts är det otroligt viktigt att man sticker ut på marknaden och därför måste man ha ett bra team som sköter reklamen. Men även om man pluggat länge så finns det vissa saker som experter menar att man inte kan läsa in, nämligen känsla för reklam. Vissa faller det helt enkelt naturligt för vilka färger som passar ihop, typsnitt som är tilltalande i särskilda situationer och språk som uppmanar kunden att handla.

Även om man inte har känsla för de nämnda momenten ovan så finns det tips och tricks som man kan lära sig och ändå bli en bra art director. Efterfrågan inom just det här yrket är en kategori som växer i hög takt och med dagens teknik kan man arbeta i princip vart som helst i hela världen så länge man har bra internetuppkoppling och rätta verktygen. Många jobb ligger ute på förmedlingar och rekryteringssidor där man kan jämföra löner och villkor.

Art director ger frihet till de kreativa

Reklambranschen är på tillväxt och som är mycket populär bland unga människor. För att bli art director krävs det att man är bra på kommunikation, visualiseringar och att man kan leda team. Det är nämligen den här befattningen som ser till att hela processen i att skapa reklam på uppdrag stämmer överens med budskapet som arbetsgivaren söker. Utbildningen är relativt kort om man jämför med ingångslönerna och möjligheter till utveckling vilket också är något som värderas högt av många i val av yrke.