Att läsa medie och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett ämne som berör mediers roll och funktion i samhället, men även hur strategisk kommunikation verkar och används i vår omgivning. Det är ett ämne som passar alla som är intresserade av kommunikation, påverkan och mediers inflytande – på såväl individer som samhället. Men, medie- och kommunikationsvetenskap lämpar sig särskilt för dig som är intresserad av att arbeta med reklam, PR eller opinionsbildning i framtiden. Här ges du såväl teoretiska, analytiska som praktiska färdigheter som kommer att vara till nytta i din yrkesutövning.

Hur kan du lägga upp dina studier?

På Umeå Universitet kan du läsa medie- och kommunikationsvetenskap både som fristående kurser och som program. I programform erbjuds såväl Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap som Programmet för strategisk kommunikation. Det som skiljer inriktningarna åt är att strategisk kommunikation fokuserar på utformandet och genomförandet av planerade informationsprojekt, medan den allmänna inriktningen har en större bredd. Båda utbildningarna är treåriga och leder fram till en kandidatexamen. Karriärmöjligheterna är många. Många tidigare studenter jobbar idag med PR, inom medieproduktion eller som informatörer. Kunskaper om kommunikation och påverkan är användbar inom många olika branscher!

Du kan även läsa fristående kurser, och ta ut en kandidatexamen där medie- och kommunikationsvetenskap utgör huvudämnet. Då studerar du kurser på 180 hp, varav 90 är inom medie- och kommunikationsvetenskap. Efter en kandidatexamen, via program eller fristående kurser, har du möjlighet att gå vidare till magister- eller masterutbildning. Där fördjupar du dig i ämnet på avancerad nivå, och utvecklar din förståelse för mediers interaktion med samhället och dess skilda instanser.

Varför är media så viktigt?

Media har i Sverige kallats den tredje statsmakten. Det kan låta märkligt, men bygger på mediers centrala uppgift i vårt samhälle och för demokratin. Här fyller media en viktig kontrollfunktion. Det är i huvudsak via media vi interagerar med våra politiker. Det är genom media de förklarar sig, ursäktar sig, och motiverar sig. Det är media som ska övervaka våra politiker och våra makthavare – se till att så att de håller sig på mattan. Men media och politik har i dagens samhälle utvecklats i någon form av symbios. De behöver varandra. Därför har det också blivit allt viktigare att förstå hur media verkar och fungerar.

Den moderna människan översköljs hela tiden av nyheter, budskap och sinnesintryck. Bland mediebolag, PR-firmor och politiska aktörer finns det även en hög grad av medvetenhet om hur människor påverkas. I denna påverkan finns samtidigt en makt, vilket gör det viktigt för dig att själv förstå hur kommunikation kan utformas och riktas för olika syften. Det gäller oavsett om det är en bransch du själv vill verka inom, eller du bara vill förstå hur kommunikation runt omkring dig är uppbyggd.

Passar medie- och kommunikationsvetenskap dig?

Om du är intresserad av att arbeta med kommunikation, kanske som copywriter eller art director, i någon av dess olika former, är medie- och kommunikationsvetenskap ett högaktuellt alternativ. Det gäller vare sig du är särskilt intresserad av reklam och marknadsföring, eller journalistik och politisk kommunikation. Som student inom medie- och kommunikationsvetenskap ges du de redskap du behöver – såväl teoretiskt som praktiskt – för att verka inom ett brett fält och inom många olika branscher. Du får även kunskaper som ökar din medvetenhet om hur människors uppfattningar kan formas och påverkas, genom reklam och strategisk kommunikation. Det gör det lättare för dig att förhålla dig kritisk till din omgivning, och därigenom bevara ditt oberoende.